Startsidan Blogg Fotoalbum känsla Gästbok
Debatt Om mig Logga in
Ti On To Fr
1
2
3
4
6
9
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<
Januari (2022)
>>


Buddha

Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.
- Buddha

-

24 November 2021  | Länk | and | 0 kommentar
Buddha

Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
- Buddha

-

24 November 2021  | Länk | and | 0 kommentar
Buddha

15:40

Vad än en fiende kan göra mot en fiende eller en ovän mot en ovän – ett felriktat sinne gör oss större skada.
- Buddha

-

22 November 2021  | Länk | and | 0 kommentar
Buddha

15:07

Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.
Buddha

-

19 November 2021  | Länk | and | 0 kommentar
Buddha

Ty aldrig upphör hat genom hat, utan det upphör genom vänlighet; det är den eviga lagen.
- Buddha

-

15 Oktober 2021  | Länk | and | 0 kommentar
Buddha

02:50

Det är inte andras felsteg, inte vad andra gjort eller lämnat ogjort som man bör betänka, utan vad man själv gjort eller underlåtit.
- Buddha

-

15 Oktober 2021  | Länk | and | 0 kommentar
Bär du rättvisans krona

 16:25

Bär du rättvisans krona, 
bär du rättfärdighetens smycke, 
skaffa det snarast möjligt.

-

21 Oktober 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Hans namn

 16:23

Hans namn är förhärligat, 
be en bön till din Gud, 
han förlåtande är.
-

 

21 Oktober 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Du får livets vatten...

 03:24

Du får livets vatten av din Gud, 
ljuvligt doftande dricka, 
livets vatten.

-

16 September 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Din Gud den nåderike

04:05

 Din Gud den nåderike, 
din Gud är allgivande, 
älska din Gud, 
tro på din Gud, 
lev harmoniskt, 
var en bra medmänniska.

-

15 September 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Giv mig glädje

 23:29

Giv mig glädje,
giv mig styrka, 

giv mig förstång.

--

3 September 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Svaga vi tjänare är

 23:26

Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.

--

3 September 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Sök sanning

 05:09

Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.

--

28 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Gud befriar dig från svårigheter

 02:12

Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.

--

16 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Var mild och givande

 02:10

Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet

--

16 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Tillbedjan är en konst

15:12

 Tillbedjan är en konst, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.

--

6 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Meditera, lugna sinnet

15:33

Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.


-

4 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Själen är som solen

15:29

själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.


-

4 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Vad är människan

15:27

Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.


-

4 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Outvecklad mänsklighet på Jorden

10:47

– Ja, det finns rasism i Norge – mycket av det. Det samma gäller resten av världen. Vi har inte utvecklat tillräckligt med medkänsla, tolerans, acceptans eller kärlek till våra medmänniskor. Allt som verkar ovanligt, annorlunda eller skrämmande resulterar i hatangrepp. Motsatsen till kärlek.
- Shaman Durek

expressen - 

Människor är outvecklade, 
det fattas......
tolerans, acceptans och kärlek 
till våra medmänniskor, 
detta är ett konstaterande, 
detta är sant, 
vissa människor har högre tolerans, 
men dom flesta äger mycket fördomar.
-

4 Augusti 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Du skapades av glädje

04:28

 Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 

glädjs över att du skapades
-

 

31 Juli 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Outvecklat sinne

05:29

Liksom regnet tränger in i ett illa täckt hus, så tränger begäret in i ett outvecklat sinne.
- Buddha

 Begäret är starkt för outvecklade sinnen, 
begäret är då herre över dig. 
Det gäller då försöka bli sin egen herre, 
vägen dit är stenig och svår att nå, 
men den som försöker, når dit någon gong, 
Försöka duger, 
kanske man lyckas då och då.

_

29 Juli 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Skapa dig en ö

02:20

Genom beslutsamhet och vaksamhet, återhållsamhet och självkontroll, bör den vise skapa sig en ö, som floden ej kan förstöra.
- Buddha-

 Var beslutsam, 
var vaksam, 
var återhållsam, 
ha en bra självkontroll, 
då har du skapat din egen ö, 
ditt inre ö, 
ditt inre ö är stark, 
andra kan inte förstöra det.
-

28 Juli 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Bota hela världen ;)

13:39

Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro 


-

28 Juni 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Vad är bahai för något

13:35

Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.


-

28 Juni 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Tiderna förändras hela tiden

13:32

Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


-

23 Juni 2019  | Länk | and | 1 kommentar
Kärlek har läkande kraft

10:10

Kärlek har läkande kraft  
En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.
-

22 Juni 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Fantastisk variation överallt

13:48

Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana. 
Vad förenar oss? 
Vi alla är människor. 
men ack så lika och olika vi är :)


-

15 Juni 2019  | Länk | and | 0 kommentar
En cirkel förenar

07:30

En cirkel förenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.


-

6 Juni 2019  | Länk | and | 0 kommentar
All skapat från stoft

07:28

All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


-

6 Juni 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Vänlighet

14:36

Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten


-

14 April 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Är du oförståndig ?

08:05

Om en oförståndig känner sitt oförstånd, så är han som en vis just däri. Men en oförståndig som är stolt över sin vishet, han kan verkligen kallas oförståndig.
- Buddha

Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis. 
Lura inte dig själv och andra, 
håll dig till sanningen.-

28 Februari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Vänlig tunga

22:38

Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa. 


-

9 Februari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
All ljus är gott

22:35

All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


 

9 Februari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Hitta din egen guru i dig

01:25

Hitta din egen guru i  dig. Hitta din egen guru, inuti i dig, din själ.

Ingen annan känner dig lika väl som din egen själ.

Om folk bara skulle behöva någon annan, skulle då en främmande  guru känna er alla, dina tankar, dina känslor, och så vidare, då skulle vi inte behöva vara här på jorden, eftersom vi inte kan lära något om oss själva , om vi alltså behöver någon främling som känner oss, känner våra tankar och och våra känslor.
Människan vill lära sig mer och mer, också om sig själv och att göra sig bättre med tiden

Dessa typer av utländska eller inhemska experter som känner dig, dina tankar och känslor, existerar inte. Främmande guruer kan styra dig enligt sina egna erfarenheter, men inte enligt din upplevelse, inte enligt dina känslor, eftersom den utländska eller inhemska gurun inte känner till din själ och dina känslor.

Naturligtvis kommer man att lära sig av böcker och få aha upplevelser.

Men du måste fortfarande leta efter din egen guru inifrån, din själ, din inre guru känner dig och guider dig när du hittar din guru i ditt inre.
-

13 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Visa kärlek

06:35

Visa kärlek, ❤️
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla
-

10 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Ärligheten

14:16

Ärligheten, 👍
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet
-

8 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Ljuset är rättvisa

14:15

Ljuset är rättvisa, utsläck det inte, 
ingen förtryck, ingen tyranni, 
skapa enighet, syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa
-

8 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
En ren hjärta

14:14

En ren hjärta, strålande hjärta, 
milt hjärta, det uråldrigt är, 
det evigt är, hjärtats renhet
-

8 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Kunskap flyger

13:53

Kunskap flyger, som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, högre höjder, 
högre nivåer
-

 

7 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Kärlek och vänskap

06:19

Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.
-

 

6 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Kärlek och vänskap

15:57

Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung
-

 

3 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Kvinnor och män

15:34

Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, med godhet
-

 

2 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Vi alla människor är

15:32

Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är
-

 

2 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Guds kärlek flödar

15:31

Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra
-

 

2 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Universal kärlek

00:42

Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla
-

 

1 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Var givmild

00:41

Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt
-

 

1 Januari 2019  | Länk | and | 0 kommentar
Förena er

18:32

Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, vi samma släkte, 
Jordens befolkning, människor, 
alla vise säger: vi från samma träd, 
samma frukter
-

 

25 December 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Allt vad du gör

18:31

Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, var mänsklig
-

 

25 December 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Rika, ta ansvar

18:30

Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt
-

 

25 December 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Andlighet

22:08

Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, var lycklig
-

15 December 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Var vänlig

22:07

Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig
-

 

15 December 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Är du oförståndig

12:15

Om en oförståndig känner sitt oförstånd, så är han som en vis just däri. Men en oförståndig som är stolt över sin vishet, han kan verkligen kallas oförståndig.
- Buddha

Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis
-

 

6 December 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Vaksamhet

16:26

Med vaksamhet slipper du slapphet

Vaksamhet är vägen till det odödliga, slapphet är dödens väg. De vaksamma dör ej, men de slappa är som döda.
- Buddha

8 Juli 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Kan du älska alla?

16:23

Det är en skicklighet om du kan älska, gilla alla människor ... Älskar du alla människor på samma sätt som du älskar dig själv och dina släktingar? ... Vänlighet, kärlekens budskap är: älska alla... det är motsatsen till rasism / främlingsfientlighet ... Hata inte ... Varför hata? ... Eftersom hatande människor inte kan älska sig själva och dom kanske känner att de aldrig har fått kärlek ... Från ett sådana budskap får jag ofta motstånd från hatarna ... de berättar för mig att de verkligen älskar sig själva men att de inte behöver älska t.ex. invandrare ... Men i sin ilska skadar de sig själva, deras psyke ... De älskar inte sig själva när dom släpper ut vred och ilska...hat bor i deras sinne ...istället för hat och likgiltighet, äkta kärlek skulle hjälpa till att radera bort  många problem i världen ...

8 Juli 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Tro, hopp och kärlek

04:26

Först och främst kan du tro att allt är positivt ... efter att ha märkt att alla inte ens försöker vara positivt, så börjar nästa ...
hopp ... det är bra att leva i hopp om att ibland saker i världen skulle gå bättre och allting kunde bli bättre ... efter att ha förlorat det önskandet som utopiskt, så finns det kvar ...
kärlek ... kärleken försvinner inte ... kärlek sägs kunna vinna allt ... djup kärlek mellan själar ... universell kärlek är att älska på något sätt alla, döm inte

Hoppas kan man att folk skulle någon gång växa mentalt och andligt och börja hålla varandra lika ... det är förstås en utopi ... men hoppet är bra att ha ... och om det kan ge ut det positiva och hoppet på världen, så varför inte ...
ju fler människor verkar vara positiva desto bättre skulle världen bli.

Det är sant att leva i ett bekvämt liv är svårt för många människor...det är svårt att leva i fred med varandra hela tiden ... det i sin tur berättar om deras/vårt andliga liv, deras/vårt andliga nivå, på vilken nivå de/vi är i vårt andliga utveckling ... det finns inget annat ... var och är på sin egen nivå ... det skall man acceptera ... och det är därför människor är så svåra att komma överens med varandra.
Om människor utvecklar sin andliga väsen högre, skulle världen bli en bättre plats att leva i.

7 Juli 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Lev utan alkohol

09:32

Alkohol är inte hälsosam ...alla vet det...men många dricker alkohol ... man kan faktiskt festa utan alkohol ... Det räcker att till exempel smaka bara lite eller säga att man är nykterist ... Det är som konst att inte dricka alkohol ... att festa och ha kul utan alkohol ... Då är man sig själv, hjärnan är inte störd av alkohol ... Då tänker du rationellt med dina egna friska hjärnnceller...När hjärnan påverkas av alkohol, gör alkohol knäppa saker i den mänskliga hjärnan ... hjärnan släpper alla hämningar och personen uppträder oftast dåligt då ...När man festar utan alkohol, då är man fri ... fri att lita på sig själva att man kan uppföra sig ordentligt ... det finns kvar ditt eget friska självförtroende ... du vågar skratta och ha kul 

 

4 Juni 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Att tjäna andra innebär att tjäna Gud

21:56

Att skriva är ganska svårt så att alla förstår vad det egentligen betyder...Tankarna springer mycket snabbt men att skriva går mycket långsamt...Allt vad man tänker och  säger, är omöjligt att skriva så att andra förstår allt vad man menar.
Så t.ex mitt skrivande kan vara svårt för andra  att förstå. Detta vet jag och jag accepterar att andra inte alltid förstår mig.

Det finns många människor som inte vill hjälpa andra, kanske hjälper dom bara lite, hjälper vissa och vill inte hjälpa vissa andra.
Även vissa upplysta vill inte hjälpa alla, eftersom de anser att var och en måste vandra sin egen väg.

Att hjälpa är mycket mer än att bara hjälpa materielt...Det är hjälp redan att lyssna på varandra om man talar om sina bekymmer.

Min "filosofi" / min tro hör till att alltid komma ihåg "Gud/den Högste" och tjäna andra människor.
Men jag har tillåtelse att tala verbalt mot negativitet om negativitet skadar andra...Tyvärr kan jag inte alltid prata "vackert"/snällt om det negativa...ofta använder jag en stil som är alltför hård...Jag försöker numera vara lite mer varsam i mina ord.

Ingen behöver vara rädda för stt prata om det negativa...både positiva och negativa saker/händelser har alla rätt att reagera.
Om man är tyst till exempel om något dåligt, negativt, skadligt, kan tystnaden tolkas så att man överensstämmer med dess onda.
Vi måste leva här i världen...vi behöver behöva leva och lära...vi måste tänka mer än bara om vår egen tillvaro och  höjning av sin egen andlighet...ett slags harmoni måste råda med det jordiska och det andliga.

Att tjäna andra betyder att tjuna "Gud/ den högste"

2 Juni 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Känn dig fri

05:25

Känn dig fri, 
sör inte "sanningen", 
släpp taget, 
föreställ dig inget, 
släpp taget, 
livet tar hand om dig.

Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
- Buddha

13 Maj 2018  | Länk | and | 0 kommentar
När blir man andlig?

13:45

När blir man andlig?

När blir man andlig? ..när kommer andligheten? ..kan man söka andlighet? ..vad är andlighet? ..
andlighet kommer när det kommer...andlighet kommer när man är klar för det...när är man klar då? ..någon gång kanske i livet, vem vet...
Hur skall man definera andlighet? ..var och har sin teori...i var och ens teorier finns någon sanning...alla vägar kan vara goda vägar.
Tänk på dina tankar...tankar är virriga, mycket negativa tankar, och även faktist positiva tankar...så länge man är beskymrad av sina negativa tankar och låter dom påverka livet, är man någ inte särskilt andlig :) 
Sedan, när tankarna är mer positiva än negativa och man stannar inte längre vi negativa tankar, man alltså bara struntar i dom och ser det positiva och känner harmoni och glädje...man är tillfreds med sig själv.

- Vi reagerar på olika händelser, både stora och små...vi tänker på dessa händelser i livet...varför skall man fastna på negativt tänkande? ..dessa negativa tankar sprider sig överallt, fantasier och grupplande...inget vettigt kommer från sådana tankar...är det du som tänker då? ..kan dessa negativa tankar kallas för dina tankar? ..kanske kan dom inte kalls för dina tankar, för du har ju blivit påverkat av olika händelser i livet och låtit det negativa ta över i ditt liv...
Dom stunderna när du kan övervinna bort dessa negativa tankar och se det fantastiska i livet, vara harmonisk och glad, se tydligt det goda i livet, älska dig själv och älska andra...då är andlig...andligheter är kännbar då...du är lugn, känner lätthet, du lever i nuet, med positiva tankar. 
Kan man då söka detta tillstånd i livet? ..troligen inte...det kommer när du är färdig att kunna leva så där, känna så där, då är du andlig, upplyst...liksom det onda, negativa påverkar dig inte längre..
Kan man då känna detta slags harmoni hela tiden? ..troligen inte...men man skall vara tacksam att man känner detta ibland, eller rätt så ofta, men inte alltid...vi människor är ju bristfälliga på många sätt...därför är det upplysta andliga tillstådet svårt att nå för hela tiden.

4 Maj 2018  | Länk | and | 0 kommentar
Secular vs Spirituality

03:58

Balans mellan jordiska och andliga,
rör dig framot ljusvägen,
ljusets väg är Gud, den Högste, regisserad,
om du inte tror på Gud, den högste,
tro i positivitet, tron ​​på godhet,
tro på kärlek till alla.

Vi lever i en sekulär stat nu, därför måste vi kunna leva i harmoni med sekularism och andlighet.
I det jordiska är det en hel del intriger, skrämmande argument. Det är inte konstigt att det finns mycket ondska och oenighet i världen. Ond och orättfärdighet ses i olika typer av händelser, i ord som örat hör och i skrifter som ögonen ser. Världen är full av ondska och oenighet, men i världen finns även godhet.
Om du är en andlig person som vill gå i ljusets väg, då skall du vara vänlig och vara ett bra exempel för andra jordiska människor :)
Det finns väldigt få som tror och litar på och lär sig av de olyckliga, de eländiga, kritikerna och kritikerna av evig kritik.
Skrämmande, kontroversiell, krigisk, dödlig och så vidare, sådant kan jämföras med mörkret, negativiteten ..
Ljusets väg, andlighet, kan jämföras med, ljus, godhet, kärleksfull vänlighet, vänlighet, positivitet

 

2 December 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Egot

05:14

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.

”Egot är naturligtvis inte den du egentligen är. Egot är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra. Den vill styra och lever på att ha makt, för egot lever i ständig rädsla för att inte duga.” 
- Deepak Chopra

28 Oktober 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Var inte berående av tiden

03:23

Var inte berående av tiden, 
i tidens slut finns döden, 
livet är här och nu, 
lev i nuet, njut av livet, 
njut av denna stund.

Var inte beroende av tid. Tid är död. Den som väntar, dör. Livet är endast NU.
-- Nisargadatta Maharaj

30 Augusti 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Tänk harmoniskt

16:01

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.

Att tänka kreativt är att skapa harmoni mellan sinne, känsla och handling.
-- Jiddu Krishnamurti

28 Augusti 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Håll dig lugn

13:30

Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
håll dig lugn.

Låt inte andras beteende störa din inre frid.-- Dalai lama

27 Augusti 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Behåll din inre frid

10:59

Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
- Dalai lama

6 Juli 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Vad är livet?

02:16

Vad är livet, en test, en skola, 
vi prövas, vi testas, vi lär, 
vi högre strävar i andlig utveckling, 
högre och högre och högre.

 

1 Juli 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Planeten Jorden vår skola

16:39

Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre

 

29 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Olika nivåer i utveckling

15:50

Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.

Alla människor på planeten Jorden är på olika nivåer i sin andliga utveckling...var och en precis där man är...vissa ligger lite högre upp, vissa ligger väldigt lågt nere och vissa ligger någonstans mitt i mellan...hur man är, hur man pratar, hur man gör, allr det berättar för andra vilken nivå man befinner i utvecklingen...många blir arga, många blir sårade, om man pratar om sådana här saker...utterst få vill erkänna sin andliga nivå...många tror sig ligga högt, därför blir dom besvikna och blir ofta arga på de som tar upp sådana här saker...
Om man tror på själavandring, lever vi många olika liv här på Jorden...liv efter liv...hela tiden för att lära oss någonting...Jorden är vår skola.
 

27 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Tänker på mänskligheten

15:43

Tänker på mänskligheten, 
tänker på Jordens befolkning, 
känner samma kärlek för alla folk, 
känner stort för planeten Jorden, 
moder Jorden, 
vi ett och samma folk är, 
ser varje dag många olika slags människor, 
varför kan vi inte enas, 
vi planetens barn alla är, 
planeten behåller oss i sin yta, 
fly kan ingen av oss, 
vi tillhör planeten Jorden, 
vi olika utveckligns nivå är, 
alla på sitt eget nivå i utvecklingen, 
förena er, älska varandra.

 

27 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Sträva efter välbefinnande

05:10

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama

22 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Den nya människan

15:56

Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, du älskar alla, 
fred på Jorden, när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.

Den nya människan kommer att tro på samarbete, inte rivalitet. Den kommer att tro på godhet och stöd, inte på våld och krig.-- Lothar Schäfer

19 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Bidrag till det goda

00:30

Hjälp andra, att andra bättre mår, 
du bra mår, väbefinnande känns, 
bra det känns, var vänlig, 
var hjälsam, bidrag till det goda.

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. -- Dalai Lama

17 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Lidande

04:20

Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.

När du blir intim med ditt lidande, växer ditt hjärtas ömhet.
- Jack Kornfield

2 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Stressa inte

02:20

Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.

Den som rusar fram kommer inte långt. - Lao Zi

1 Juni 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Glöm skuggan

17:44

Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.

När skuggan ses som endast en skugga, då slutar du följa den. Du vänder dig om och upptäcker solen, som varit där hela tiden.
- Nisargadatta Maharaj

31 Maj 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Ta inte alla tankar allvarligt

17:43

Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.

Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
- Eckhart Tolle

31 Maj 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Ögat ser inte allt

17:16

Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.

Ögat ser inte allt. - Tomas Andersson Wij

27 Maj 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Kärlek vinner

17:15

Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.

Ett ord befriar oss från all livets börda och smärta: det ordet är kärlek.
- Sofokles

27 Maj 2017  | Länk | and | 0 kommentar
Börja från dig själv

15:10

Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.

 

Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dig själv och skapa sedan förändring.
- Siedah Garrett

26 Maj 2017  | Länk | and | 0 kommentar


12.000 webbutiker! | alltomklader.se
(c) 2011, nogg.se & Seija Lensu                                             Skaffa en gratis hemsida